Creating Wealth - Use your EPF savings to generate Money

Thursday, July 24, 2008

Syarat-syarat Pengeluaran duit KWSP

Pasal pelaburan dalam KWSP.

Syarat-syarat Pengeluaran duit KWSP

Pengeluaran untuk pelaburan adalah dibenarkan kepada ahli yang mempunyai simpanan sekurang-kurangnya RM5,000 melebihi baki simpanan asas di dalam Akaun I, dan belum mencapai umur 55 tahun. Untuk ahli yang layak, mereka boleh melaburkan sebahagian daripada simpanan ini di dalam unit amanah melalui pengurus dana luaran yang dilantik oleh Kementerian Kewangan.

Jumlah simpanan yang boleh dilaburkan mestilah tidak kurang daripada RM1,000 dan tidak melebihi 20 peratus dari jumlah simpanan yang melebihi baki simpanan asas di dalam Akaun I.

Pelaburan secara terus adalah tidak dibenarkan. Anda juga tidak dibenarkan membuat pelaburan tambahan menggunakan wang anda sendiri.

Pengeluaran pelaburan boleh dibuat dalam jangka masa tiga bulan daripada tarikh pemindahan terakhir, tertakluk kepada jumlah baki yang mencukupi di dalam Akaun I.


Contoh Pengiraan Amaun Yang Boleh Dikeluarkan


Contoh 1: Pengeluaran Untuk Kali Pertama


Kes 1 (RM)

Kes 2 (RM)

Baki simpanan Akaun 1

60,000.00

34,000.00

Umur Anda4035
Jumlah Simpanan Asas perlu ada (rujuk jadual last sekali, amaun ini mengikut umur)
44,00029,000

Amaun simpanan melebihi jumlah Simpanan Asas di dalam Akaun 1 (Y)

20% x (Y)


= 3,200.00


(60,000.00 - 44,000.00)
= 16,000.00(34,000.00 - 29,000.00)
= 5,000.00

= 1,000.00

Amaun minimum boleh dilaburkan

1,000.00

1,000.00

Amaun maksimum boleh dilaburkan dalam Unit Trust

3,200.00

1,000.00

Jumlah pelaburan sebenar anda

3,200.00

1,000.00

Baki simpanan Akaun I anda selepas pengeluaran pelaburan

(60,000.00 - 3,200.00)
= 56,800.00

(34,000.00 - 1,000.00)
= 33,000.00


Contoh 2: Pengeluaran Untuk Kali Kedua (Selepas Tempoh Tiga Bulan)


Sekiranya tiada caruman baru dimasukkan ke dalam akaun ahli sepanjang tempoh tiga bulan dan ahli telah menggunakan sepenuhnya amaun yang boleh dilaburkan seperti di atas, pengiraan untuk pengeluaran kali kedua adalah seperti berikut:
Kes 1 (RM)

Kes 2 (RM)

Baki simpanan Akaun 1

56,800.00

32,800.00

Umur Anda4035
Jumlah Simpanan Asas perlu ada44,00029,000

Amaun simpanan melebihi jumlah Simpanan Asas di dalam Akaun 1 (Y)

20% x (Y)


= 2,560.00

(56,800.00 - 44,000.00)
= 12,800.00


(32,800.00 - 29,000.00)
= 3,800.00

= 760.00

Amaun minimum boleh dilaburkan

1,000.00

Tiada

Amaun maksimum boleh dilaburkan

2,560.00

Tidak layak membuat pengeluaran pelaburan kerana baki minimum di dalam Akaun 1 tidak melebihi RM5,000 dari amaun Simpanan Asas yang diperlukan.

Jumlah pelaburan sebenar anda

2,560.00

Tiada

Baki simpanan Akaun 1 anda selepas pengeluaran pelaburan

(56,800.00 - 2,560.00)
= 54,240.00

(32,800.00 - 0.00)
= 32,800.00

mur (Tahun)

Simpanan Asas
(RM)

Umur (Tahun)

Simpanan Asas
(RM)

18

1,000

37

34,000

19

2,000

38

37,000

20

3,000

39

41,000

21

4,000

40

44,000

22

5,000

41

48,000

23

7,000

42

51,000

24

8,000

43

55,000

25

9,000

44

59,000

26

11,000

45

64,000

27

12,000

46

68,000

28

14,000

47

73,000

29

16,000

48

78,000

30

18,000

49

84,000

31

20,000

50

90,000

32

22,000

51

96,000

33

24,000

52

102,000

34

26,000

53

109,000

35

29,000

54

116,000

36

32,000

55

120,000


No comments: